Съдържание "услуги"

icons icons icons icons icons icons icons

Услуги

Основни дейности

 • Експресни превози на комплектни и частични товари от/за всяка точка на Европа и Турция
 • Специализиран превоз на текстил и конфекция на закачалки
 • Групажен транспорт с фиксирани срокове на доставка, консолидиране на групажни пратки
 • Превоз на леснозапалими и опасни товари под ADR, включително и Class1
 • Превоз на личен багаж при преместване
 • Превоз на лесно разваляеми стоки и стоки под температурен режим
 • Превоз на извънгабаритни и високообемни товари
 • Вътрешен транспорт с максимално транзитно време до 12 ч.

Допълнителни дейности

 • Складиране и съхранение на склад
 • Митническо представителство и оформяне на митнически документи
 • Товаро – разтоварни дейности
 • Консултации по логистични въпроси
 • Застраховане