Съдържание "за нас"

Основна информация

air and sea transport

Компанията притежава съвременен автопарк от превозни средста с пълна гама товароносимост от 3.5 до 40 т., капацитет от 1 до 34 палетни места, който ни позволява да бъдем гъвкави при намиране на ефективни решения и при най-специфичните потребности на партньорите ни.

Към момента разполагаме с 50 влекача, 40 от които са EURO 6, 50 полуремаркета, повечето от които са специализирани за превоз на текстил и конфекция на закачалки, бусове и камион с товароносимост до 7.5т.

Компанията поддържа на трудов договор достатъчен брой международни шофьори, за да може да осъществява транспортните си услуги в най-кратките възможни срокове на доставка за всичките транспортни средства.

Всяко транспортно средство е оборудвано с навигация и GPS за проследяване, което ни позволява максимално ефективно и своевременно да контролираме осъществяването на транспорта, както и да гарантираме сигурността на пратките на нашите партньори.

За по-доброто оперативното планиране на клиентите ни осигуряваме 24 часа информация за местоположението на превозвания товар, както и точното време на пристигане на разтоварен адрес.

Всички транспортни средства са оборудвани за превоз на леснозапалими и опасни товари.

Компанията разполага с автомобилна база и складови помещения край гр. Карловo.

Освен това разполагаме със складови помещения в България - в София, както и чрез наши дългогодишни партньори в Англия - в Лондон и Дейвънтри, и в Турция - в Истанбул.

По отношение на спедиторската дейност компанията има изградени дългогодишни отношения с над 100 местни и чуждестранни превозвачи, доказали в процеса на съвместна работа своята компетентност, коректност и надеждност.